คุณอยู่ที่: หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ mst logo

MSTBuildingบริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทย 

บริษัท ฯ จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยี และ ให้บริการ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน 

 

 

Our software technology is to improve the efficiency, productivity & manageability of the organization to transform it into new possibility of doing business in a competitive & global era.

MST was established in 1996 as a joint venture between Magic Software Enterprises, Israel and Betagro Group, Thailand, to distribute MAGIC software development technology in Thailand. Meanwhile Magic Technology has become well-known and accepted amongst professional software developers in Thailand.

MST has established a large customer base ranging from government organizations, financial and banking institutes to business enterprises.

In May 2001, MST was the first software company in Thailand to be ISO 9001 certified. The company employs more than 50 full time employees and is 100% Thai owned, with more than 60% of its shares held by its employees.

      unnamed2.jpg unnamed (1).jpg