คุณอยู่ที่: หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ mst logo

MSTBuildingบริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทย 

บริษัท ฯ จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยี และ ให้บริการ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน 

 

 

Our software technology is to improve the efficiency, productivity & manageability of the organization to transform it into new possibility of doing business in a competitive & global era.

MST was established in 1996 as a joint venture between Magic Software Enterprises, Israel and Betagro Group, Thailand, to distribute MAGIC software development technology in Thailand. Meanwhile Magic Technology has become well-known and accepted amongst professional software developers in Thailand.

MST has established a large customer base ranging from government organizations, financial and banking institutes to business enterprises.

In May 2001, MST was the first software company in Thailand to be ISO 9001 certified. The company employs more than 50 full time employees and is 100% Thai owned, with more than 60% of its shares held by its employees.

      unnamed2.jpg unnamed (1).jpg 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19


        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ​​​​​​​บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทสไทย) จำกัด ได้จัดทำมาตรการสำหรับผู้มาติดต่อที่บริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ซอยรัชดาภิเษก33 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามข้อมูลสุขภาพและประวัติการเดินทาง

        ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ท่านเข้าถึงพื้นที่สำนักงานหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ หากพบว่า ท่าน
มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเสี่ยงที่มีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อ้างอิงประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มีอาการไข้ หรือ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หากท่านไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยข้างต้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร

                                                                   

                                                                                        

                                                                                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
                                                                                บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด