แบบคำร้องขอใช้สิทธิ

เราใส่ใจในสิทธิของคุณ

9/68 ซอยรัชประชา ถนนรัชดาภิเษก จตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900
+66 (0) 2-911-9988
แบบคำร้องขอใช้สิทธิ

การใช้สิทธิของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ส่งคำขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง Magic Software (Thailand) ผ่านแบบฟอร์มในหน้านี้ โดยคำขอของท่านจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ และท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความคืบหน้าของคำขอของท่านผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้

โปรดทราบ: 

  • การส่งแบบฟอร์มนี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์นี้
คลิกหรือลากไฟล์ไปยังพื้นที่นี้เพื่ออัปโหลด
ท่านสามารถอัปโหลดบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลชัดเจน เพื่อการยืนยันตัวตน