เกี่ยวกับเรา

เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย)

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้ให้บริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk & Compliance) การผสานกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Integration) และ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Securities)

เราเป็นบริษัทชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนและบริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผล และความสามารถในการจัดการขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านสามารถสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ สำหรับการทำธุรกิจในยุคการแข่งขันระดับโลก

เราตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการนำเสนอบริการเทคโนโลยีระดับแนวหน้า เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ

เราได้สร้างฐานลูกค้าจำนวนมาก ตั้งแต่องค์กรภาครัฐสถาบันการเงินและการธนาคาร ไปจนถึงองค์กรธุรกิจ

ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2544 MST ได้รับการรับรองให้เป็นบริษัท ซอฟต์แวร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

คณะผู้บริหาร
Bunrak Saraggananda

บุญรักษ์ สรัคคนานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Boonchuay Sanguanvorapong

บุญช่วย สงวนวรพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด

Nabun Saraggananda

นาบุญ สรัคคนานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

Gert Visser

Gert Visser

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและโครงการ

Udorn Duang-ngoen

อุดร ดวงเงิน

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและบริการ

Sukanya Lerdtomornsakul

สุกัญญา เลิศโตมรสกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ

ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเรา
นัดหมายการสาธิตหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของเรา

บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

9/68 ซอยรัชประชา ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์: +66 (0) 2-911-9988

แฟกซ์: +66 (0) 2-911-9948

เวลาทำการ:

จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 17:30

อีเมล: info@magicsoftware.co.th

 

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีสิ่งใดที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 • หากคำถามของคุณเป็นเรื่องเร่งด่วน โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

+66 (0)84-077-3772 (วลัยพร ผู้จัดการฝ่ายขาย) : e-SMART ISO, การจัดการ SHE & ApplinX

+66 (0)87-516-3403 (กฤษกร ผู้จัดการฝ่ายขาย) : Busniess Transformatiom, Cyber Fraud, Data Security,

Endpoint Securtity และ Cloud Security

การคลิกส่งแสดงว่าคุณยินยอมให้ Magic Software Thailand จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาด้านบนเพื่อให้ข้อมูลที่ร้องขอแก่คุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารเหล่านี้ได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการสมัครและหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว กรุณาตรวจสอบได้ที่ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
ข่าว / ประกาศ
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 รอบสอง
โรคโคโรนาไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2)
มาตรการคัดกรองและเฝ้าระวัง COVID-19
ร่วมงานกับเรา
1. นักพัฒนาซอฟท์แวร์/Programmer (.Net, Java)

รายละเอียดงาน:

 • พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายในโครงการกดดันและปัญญาเอกสาร 
 • วิเคราะห์หาวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมได้ 
 • ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาระบบ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย /หญิงอายุ22-35ปี

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมมาแล้ว 1 ปี (จะรับนักศีกษาจบใหม่เข้าทำงาน)

 • จะเป็นอย่างไร .NET หรือ JAVA หรือ ตอบสนอง

 • มีข้อกำหนดเช่น MS SQL, PostgreSQL

 • มีการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (เอสดีแอลซี)

 • มีทัศนคติที่ดีการแก้ปัญหาและมีทักษะในการสื่อสาร สนุกกับการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เร็ว เปิดใจเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบงาน/Tester

รายละเอียดงาน:

 • วางแผนออกแบบและทดสอบระบบ สถานการณ์ทดสอบ กรณีทดสอบ กระบวนการทดสอบ

 • ตรวจสอบ และแจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไข

 • จัดทำเอกสารในการทดสอบระบบ

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineer หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ความรู้เกี่ยวกับ SQL, Oracle, MySQL

 • ความรู้เกี่ยวกับ Software Development Life Cycle

 • ทักษะการเขียนที่ดี (สำหรับการจัดทำเอกสารกระบวนการ)

 • มีทักษะการนำเสนอและสามารถสื่อสารได้ดี

 • ความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่รวดเร็วมีพลังและเปิดใจ

 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมงานกับบริษัท

3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/Sales Executive (IT Software)

รายละเอียดงาน:

 • นำเสนอการขายสินค้าให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตลอดจนปิดการขาย

 • ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่

 • จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ไอที

 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอการขาย

 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เร็ว เปิดใจเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบพูดคุย ให้คำปรึกษา

 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Word, Excel, Power Point) ได้

4. นักวิเคราะห์ธุรกิจ/Business Analyst

รายละเอียดงาน:

 • รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

 • จัดทำเอกสารในโครงการ

 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้า

 • จัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมให้กับลูกค้า

 • ประสานงานกับทางทีมงาน

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน business analyst และด้าน project management

 • มีทักษะด้าน programming (C# .Net หรือ Java) (ทางเลือก)

 • มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ภายใต้เวลาที่จำกัด

 • มีทักษะในการสื่อสาร การโน้มน้าว การนำเสนอ การแก้ปัญหา และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • มีทักษะด้าน MS Project, MS office

 • มีประสบการณ์และความเข้าใจในด้าน software development life cycle (SDLC) เป็นอย่างดี

 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ไว กระตือรือร้น และทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ

 • มีความรู้ด้านธุรกิจธนาคาร การเงิน ประกัน (optional)

5. นักวิเคราะห์ระบบ/System Analyst

รายละเอียดงาน:

 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

 • จัดทำเอกสารด้าน technical ในโครงการ

 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้า

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน system analyst

 • มีทักษะด้าน programming (C# .Net หรือ Java) (ทางเลือก)

 • มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ภายใต้เวลาที่จำกัด

 • มีทักษะในการสื่อสาร การโน้มน้าว การนำเสนอ การแก้ปัญหา และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • มีประสบการณ์และความเข้าใจในด้าน software development life cycle (SDLC) เป็นอย่างดี

 • มีความรู้ด้านธุรกิจธนาคาร การเงิน ประกัน (optional)

6. วิศวกรระบบ/System Engineer

Responsibilities:

 • Prepare system topology and standard operating procedures documents

 • Install, configure, maintain and troubleshoot OS (Linux and Windows) and application server (Tomcat)

 • Provide technical support to customers

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineer, or related field

 • Knowledge in Server technologies such as Linux Server, Windows Server, Database

 • Creative thinking, fast learning, energetic and open minded

 • Good communication and influence skills, excellent presentation skills, effective engagement, problem solving, and good interpersonal skills

 • New Graduates are welcome.

7. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานผลิตภัณฑ์/Product Support

รายละเอียดงาน:

 • ศึกษาความสามารถของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประยุกต์การใช้งานเพื่อสับสนุน งาน การใช้งานและบริการ

 • เป็นผู้ปฏิบัติหรือสนับสนุนงาน Implement / Service ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • สนับสนุนงานบริการแก่ลูกค้าของบริษัท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ e-SMART ISO หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineer หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้ Microsoft Office , Window , Linux ผู้ดูแลระบบ

 • มีความรู้ นักเทียบท่า , K8s , Devops , ฐานข้อมูล (MSSQL, Oracle) , เครือข่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เร็ว เปิดใจเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมงานกับบริษัท

บริษัทสวัสดิการ :

 • เงินตามผลงาน
 • เงิน Incentive ตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกัน PA
 • เสื้อโปโลของบริษัท
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี สะสมสูงสุด 15 วัน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ เลี้ยงปีใหม่ประจำปี
 • ค่าล่วงเวลาเวลา
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

  ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติ รูปถ่ายล่าสุด และเงินเดือนที่คาดหวังได้ที่อีเมล hr@magicsoftware.co.th